Make your own free website on Tripod.com
Home
Up
Ulja I
Ulja II
Ulja III
Ulja IV
Ulja V
Crteži I
Crteži II

-, tuš,
1994, 50x71cm

Żenski oblici, tuš,
1997, 61x88cm

Erotski oblici sa pticama, tuš,
1993, 48x98cm

 

Plodovi svetlosti, tuš,
1992, 50x71cm

 

Čarobno naselje, tuš,
1993, 49x58 cm

 

Bezimene i bezgranične tačke perspektive, tuš,
1980, 50x71cm

-, tuš,
1995, 36x51cm

Oblici ženskog akta, tuš,
1980, 50x71cm

 

Naselje iz snova, tuš,
1991, 50x71cm