Make your own free website on Tripod.com
Home
Up
Novosti
Biografija
Ukratko o sebi
Olgin o sebi
Virtuelne izložbe
Kritičari
Štampa
Samostalne izložbe
Zajedničke izložbe
Nagrade
Pripremio ...
Tomislav Milković, (iz kataloga za izložbu u Etnografskom muzeju u Beogradu u avgustu 1999.godine)

Spomenka Jelić Medaković, (iz kataloga  za izložbu u Galeriji Centralnog kluba VJ od 19-31. januara 1999. godine u Beogradu)

Vuk Trnavski, (iz kataloga za Izložbu crteža u Grockoj januara 1995.god.)

Sreto Bošnjak, (iz kataloga za izložbu u Muzeju PTT Beograd od 03-13. aprila 1990.god.)

Milica Maširević, (iz kataloga za izložbu u galeriji 'Likum' u Mladenovcu od 21-31. maja 1985.god.)