Make your own free website on Tripod.com
Home
Up

Spisak izloženih radova

Vojislava Ivkovića Olgina

na izložbi u galeriji YU-33 Beograd
(13-30. juna 2000.god.)

 

1.  

Platno proleća 1999. godine

ulje

1999.

2.  

Jabuka i njeno cvetanje

ulje

1999.

3.  

Probuđena snaga jabuke

ulje

1999.

4.  

Jabuka proleća 1999. godine

ulje

1999.

5.  

Predeo iz raja XX veka

ulje

1993.

6.  

Dve jesenje sestre

ulje

1999.

7.  

Slika jabuke i ptice

ulje

1995.

8.  

Jabuka sa pticom u cveću

ulje

1999.

9.  

Praznik probuđene prirode I

ulje

1993.

10.  

Praznik probuđene prirode II

ulje

1993.

11.  

Ptica iz mog zavičaja

ulje

1998.

12.  

Magični cvet

ulje

1998.

13.  

Crna jabuka

ulje

1998.

14.  

Slika sa pticama

ulje

1998.

15.  

Nebeske ptice

ulje

1996.

16.  

Plava ptica

ulje

1999.

17.  

Nepoznato naselje

ulje

1993.

18. 

Prolećna pesma u mom naselju

ulje

1993.

19.  

Slika

ulje

2000.

20.  

Predeo iz žudnje 2000-te godine

ulje

2000.

21.  

Buđenje

ulje

1999.

22.  

Prostori

ulje

2000.

23.    

Bregovi

ulje

2000.

24.  

Naselje sa mesecom

ulje

2000.

25.  

Istine pejsaža

ulje

2000.

26.  

Sazvežđe

ulje

1999.

27.  

Oblici

tuš

1993.

28.  

Čarobni plod XX veka

tuš

1995.

29.  

Crtež prostora

tuš

1995.

30.  

Ptice

tuš

1998.

31.  

Rađanje oblika

tuš

1995.