Make your own free website on Tripod.com

Home
Up
Novosti
Biografija
Ukratko o sebi
Olgin o sebi
Virtuelne izložbe
Kritičari
Štampa
Samostalne izložbe
Zajedničke izložbe
Nagrade
Pripremio ...

1968. Beograd - Galerija Narodnog univerziteta "Veselin Masleša",
1970. Beograd - Galerija Radničkog univerziteta "Đuro Salaj",
1971. Grocka - Narodni Univerzitet "Grocka" Sala Skupštine opštine,
1972. New York City, USA - Center Art Galery
1972. Padinska Skela - Galerija Poljoprivrednog kombinata "Beograd",
1973. Beograd - Galerija Radničkog univerziteta "Đuro Salaj",
1973. Krapina - Galerija muzeja evolucije pračovjeka,
1974. Novi Sad - Galerija Doma Jugoslovenske narodne armije,
1975. Beograd - Galerija Doma kulture "Vuk Karadžić",
1975. Beograd - Galerija Saveza inžinjera i tehničara Jugoslavije,
1975. Padinska Skela - Galerija Poljoprivrednog kombinata "Beograd",
1975. Sesvete (Zagreb) - Galerija LIKAMSES,
1976. Slatina - Balš (R.S. Romania) - Galerija Caminului cultural
1977. Sesvete (Zagreb) - Knjižnica Sesvete, Narodno sveuciliste Sesvete
1978. Grocka - Galerija "Rančićeva kuća",
1978. Zaklopača - Dom kulture,
1979. Beograd - Galerija hotela "Jugoslavija",
1980. Bor - Muzej rudarstva i metalurgije "Bor",
1980. Zaječar - Narodni muzej "Zaječar",
1981. Beograd - Galerija NU "Braća Stamenković",
1984. Grocka - Zavičajni muzej "Grocka",
1985. Mladenovac - Centar za kulturu RU "Andrija Habuš",
1987. Bor - Muzej rudarstva i metalurgije "Bor",
1988. Beograd - Galerija NUBS - Narodni univerzitet "Braća Stamenković",
1989. Krapina - Galerija "Hušnjakovo",
1990. Beograd - Muzej PTT (ZJPTT)
1990. Leskovac - Centar za kulturu, Galerija Doma kulture "Žika Ilić - Žuti"
1991. Grocka - Zavičajni muzej Grocka - Rančićeva kuća Grocka
1993. Grocka - Zavičajni muzej Grocka - Galerija 11 Grocka
1995. Grocka - Zavičajni muzej Grocka - Galerija 11 Grocka