Make your own free website on Tripod.com
Home
Up
Zaslužni
Oprema

Ovaj sajt nije bilo moguće dizajnirati bez pomoći:

bulletBorivoja Maratovića - koji je fotografisao većinu Olginovih slika. Slike su izvanrednog kvaliteta i za loš kvalitet na Vašem ekranu treba okriviti moj nedostatak znanja odnosno lošu opremu s kojom radim.
bulletDragana Kujunžića - mog kolege s posla koji je trpeo priče o izgradnji ovog sajta ali i pomogao u skeniranju slika.