Make your own free website on Tripod.com
Home
Up
Novosti
Biografija
Ukratko o sebi
Olgin o sebi
Virtuelne izložbe
Kritičari
Štampa
Samostalne izložbe
Zajedničke izložbe
Nagrade
Pripremio ...
Vojislav Ivković Olgin

Vojislav Ivković - Olgin

Rođen 9. februara 1934. godine u Suševlju kod Predejana u Grdeličkoj klisuri, u Srbiji. Diplomirao na poljoprivredno-šumarskom fakultetu u Skoplju. U Beogradu studirao i na drugim fakultetima.

Intenzivno slika od 1965. godine. Pored slikarstva piše i poeziju. Na području Grocke živi i radi  od 1966. godine.

Veliki broj slika ima u kolekcijama u Americi, zemljama Evrope i bivše Jugoslavije.

Preminuo 10. avgusta 2001. godine.