Make your own free website on Tripod.com
Home
Novosti
Biografija
Ukratko o sebi
Olgin o sebi
Virtuelne izložbe
Kritičari
Štampa
Samostalne izložbe
Zajedničke izložbe
Nagrade
Pripremio ...
18. juna 2002. godine - Dodate još tri virtuelne galerije sa slikama i jedna sa crtežima.

 

20. juna 2001. godine - Vojislav Ivković Olgin je iznenada preminuo.

 

13. juna 2000. godine - Otvorena Izložba slika i crteža u Galeriji YU-33 u Beogradu
9. juna 2000. godine - Otvorena Izložba slika i crteža u Zavičajnom muzeju u Rumi